Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Den senmoderne novelle 2004
Rap & retorik 2005
Mundtlighed og erkendelse 2005
Storylinemetodik & mediepædagogik 2006
Fremtidens lærerrolle 2007
Talehandlingsundersøgelsen 2006
Redaktionen og fagligheden 2008
Speciale 2009

Talehandlingsundersøgelsen 2006

I forbindelse med en afhandling i faget Curriculumteori og institutionsdidaktik om Fremtidens lærerrolle har jeg i  2006 lavet en eksplorativ, komparativ undersøgelse af elevers talehandlinger i forskellige undervisningskontekster. Råmaterialet kan hentes nedenfor.

Publiceret: 12-02-2007

Talehandlinger i traditionel klasseundervisning i 7.kl. Billedanalyse.

Publiceret: 12-02-2007

Talehandlinger i traditionel klasseundervisning i 9.kl. Eventyr og fantastisk fortælling

Publiceret: 12-02-2007

Talehandlinger i projektarbejde i 10.kl. Dokumentarfilm

Publiceret: 12-02-2007

Talehandlinger i projektarbejde med interaktiv assistent i 10.kl. Reklame

Publiceret: 12-02-2007

Talehandlinger i projektarbejde med interaktiv assistent og lærer i 10.kl. Argumentation

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/studieunivers/fremtidenslaererrolle2007/
talehandlingsundersoegelsen2006/index.php
SmartSite Publisher