Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om

I medierne

 

Publiceret: 08-08-2022

Interview med Jyllandsposten om læsning i skolen - sammen med bl.a. Anna Skyggebjerg, Lene Storgaard Brok og Ida Geertz-Jensen

Publiceret: 03-06-2022

Podcast om scenariedidaktik, produceret af Maja Jensen fra Videnslyd. Simon Skov Fougt, lektor på DPU ved Aarhus Universitet, præsenterer ”Håndbog i scenariedidaktik”. Det er ikke længere nok at kunne kongerækken udenad og stave fejlfrit. Dagens skoleelever har brug for kompetencer inden for kreativ tænkning og problemløsning. Bogens 40 forfattere viser, hvordan undervisningen kan gøres aktuel og relevant ved at engagere eleverne i virkelighedsnære scenarier.

Læs mere om bogen på www.unipress.dk

Publiceret: 03-06-2022

Interview på folkeskolen.dk af Pernille Aisinger i anledning af udgivelsen Håndbog i scenariedidaktik

Publiceret: 31-03-2022

Interview i DPU's magasin Asterisk om digitale læremidler - sammen med professor Cathrine Hasse

Publiceret: 23-09-2021

Af Simon Skov Fougt og Morten Raahauge Philipps

Det etiske aspekt ved teknologi og digitalisering bør i undervisningskontekst være på lige fod med det praktiske og juridiske, hvis grundskoleelever og –lærere skal klædes ordentligt på til teknologiforståelse på skoleskemaet, skriver forfatterne til »Scenariedidaktik - et bud på en fagdidaktik«, Morten Raahauge Phillips og Simon Skov Fougt, i dette synspunkt.

Publiceret: 27-03-2021

Interview sammen med Jeppe Bundsgaard og Stine Liv Johansen om fremtidens teknologiforståelse

Publiceret: 17-09-2021

Artikel i Asterix om scenariedidaktik i skolen

Publiceret: 14-12-2020

LearnUps julekalender 2020, 13. december, samtaler jeg med Josefine Jack Eiby om scenariedidaktik

Publiceret: 18-02-2020

Denne podcast sætter fokus på multimodalitet med særlig fokus på lydfortællinger. Kia Lundsgaard er lærer, og hun står bag hjemmesiden radiodrama.dk. Vi taler med Kia om, hvordan hun anvender podcast , lydfortællinger og radiodrama i sin undervisning. Vi taler også med Simon Skov Fougt, der er en af forfatterne bag bøgerne "Multimodalitet i skolen" og "Multimodalitet i 1.-6- klasse". Simon hjælper os med, at få hold på begrebet multimodalitet, og han giver bud på, hvorfor og hvordan man skal arbejde med analyse og produktion af multimodale tekster i danskundervisningen.

Publiceret: 19-10-2019

Featureartikel i DPU's magasin Asterisk om digitaliseringen af folkeskolen

Publiceret: 20-06-2018

Jeg kritiserer Rambøll-rapporten "Evaluering af indsatsen for it", som jeg har ageret konsulent på for Rambøll

Publiceret: 20-06-2018

Lærerne har Plan B klar

21.2.2018 medvirkede jeg i Kulturen på P1, hvor jeg med udgangspunkt i undervisningsforløb fra Kaliber argumenterer for, hvorfor og hvordan man kan arbejde med Danmarksbilleder i udskolingen

Publiceret: 14-01-2018

I denne podcast deltager jeg sammen med Mike Juel Taagehøj i en snak om Scenariedidaktik, som bl.a. har været udgangspunktet for vores Kaliber-bogserie, som er udkommet på Alinea

Publiceret: 20-12-2017

Lanceringskonference for antologioen "Hvad er scenariedidaktik?" (red. Hanghøj, Bundsgaard, Misfeldt, Fougt & Hetmar, 2017)

Publiceret: 24-11-2017

Hvorfor og hvordan skal vi arbejde med rap i undervisningen?
På tur i det københavnske hiphop-miljø, hvor vi møder rapperen Mund De Carlo, der fortæller om at bruge sprog kreativt og MC Einars human beatbox Jesper Wildmand, der står bag projektet Livsbanen.dk, hvor børn og unge kan få succesoplevelser igennem rapmusikken - pakket ind didaktisk af Simon Skov Fougt.
Du finder podcastudsendelsen på iTunes eller via linket >> http://bit.ly/2A2Whv4 🎙

Alle oplæg ved lanceringskonferencen for antologien "Læremidlernes danskfag" på DPU, 24.10.2017

Publiceret: 27-06-2018

Interview i Folkeskolen på baggrund af min ph.d.-afhandling om lærerkompetenceudvikling og it

Publiceret: 15-03-2017

Interview på Danmarks Læringsfestival 2017 om scenariebaseret undervisning og Kaliber

Publiceret: 20-06-2018

Interview med Danske Kommuner

Publiceret: 15-08-2016

Mit ph.d.-forsvar på DPU, 14.3.2016 - inkl. diskussion med første opponent, Lektor Thorkild Hanghøj, AAU

Publiceret: 02-03-2016

Eksemplificering af et scenariedidaktisk forløb i forhold til James Paul Gee. Lavet til literacy.dk

Publiceret: 02-03-2016

Jeg giver en forklarende uddybning af James Pauls Gees diskursbegreb og hans adskillelse mellem tilegnelse og læring. Lavet til Literacy.dk

Publiceret: 08-03-2021

GoMorgen Danmark i diskussion med Lola Jensen om børns brug af iPads

Jimmy Solgaard på Radio 24-7 dykker ned i rap med Lars Bukdahl, Hefty og Jøden. Jeg deltager i forhold til brug af rap i undervisningen i sidste del

Publiceret: 02-06-2014

Hvorfor skal lærerne anvende it i undervisningen i folkeskolen. Del af Rudersdal Kommunes portal for den nye folkeskolereform

Publiceret: 02-06-2014

Hvilke lærerkompetencer er vigtige i (it-basereret) undervisning? Del af Rudersdal Kommunes portal for den nye folkeskolereform

Publiceret: 02-06-2014

Om betydningen af lærernes samarbejde om digitaliseringen. Del af Rudersdal Kommunes portal for den nye folkeskolereform

Publiceret: 02-06-2014

Skoleledelsernes rolle i forhold til digitalisering i folkeskolen. Del af Rudersdal Kommunes portal for den nye folkeskolereform

Forelæsning på DPU d. 8.10.2013 om kompleksiteten af omsætning af teori til praksis - første del

Forelæsning på DPU d. 8.10.2013 om kompleksiteten af omsætning af teori til praksis - anden del: Opponent Lektor Anna Karlskov Skyggebjerg

Publiceret: 24-06-2013

En meget blæsende fredag på Folkemødet på Bornholm diskuterede jeg it i folkeskolen

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 08-08-2022
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/live/index.php
SmartSite Publisher