Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Den senmoderne novelle 2004
Rap & retorik 2005
Mundtlighed og erkendelse 2005
Storylinemetodik & mediepædagogik 2006
Fremtidens lærerrolle 2007
Redaktionen og fagligheden 2008
Speciale 2009

Rap & retorik 2005

Publiceret: 12-12-2005

15-siders-opgave om en retorisk analyse af rap, skrevet i faget "Tekst og Genre I", januar 2005

 

Opgavens problemformulering:

Der gives en retorisk analyse af udvalgte raptekster med henblik på at opstille og diskutere kvalitetskriterier for denne genre – herunder forholdet til genrens ex- og implicitte normer.

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/studieunivers/rap_retorik/
index.php
SmartSite Publisher