Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Den senmoderne novelle 2004
Rap & retorik 2005
Mundtlighed og erkendelse 2005
Storylinemetodik & mediepædagogik 2006
Fremtidens lærerrolle 2007
Talehandlingsundersøgelsen 2006
Redaktionen og fagligheden 2008
Speciale 2009

Fremtidens lærerrolle 2007

Publiceret: 12-02-2007

25-siders-afhandling om fremtidens lærerrolle, set i realtion til en eksplorativ, komparativ undersøgelse af elevernes talehandlinger, skrevet i faget "Curriculumteori og institutionsdidaktik", januar 2007

Publiceret: 24-02-2008

Empiri til ovennævnte opgave. Målet med undersøgelsen var at udvikle en metode til at sammenligne forskellige undervisningskontekster for at rejse perspektiver for videre forskning

 

Afhandlingens problemformulering:

Med henblik på at rejse perspektiver for videre forskning gives en eksplorativ, komparativ undersøgelse af lærerrollen i tre undervisningskontekster med elvernes samtale som indikator for det faglige udbytte

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/studieunivers/fremtidenslaererrolle2007/
index.php
SmartSite Publisher