Simon Skov Fougt
Velkommen Digitalt Analogt Konsulent Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Skrivelyst i fagene - downloads
Interaktionsbaseret samtaleanalyse - en model - downloads

Udgivne artikler

Om danskundervisning, it, didaktik og lærerkompetenceudvikling. 

Scenariebaseret undervisning - hvad, hvorfor og hvordan gør du?

Artikel til det EMU med en hurtigt guide til læreren. Kan læses her. 


 

Publiceret: 18-12-2018

Læring og Medier nr. 19, 2018. Skrevet sammen med Andreas L. Tamborg og Jonas Dreyøe. Artiklen præsenterer en gennemgang af, hvordan begrebet digital literacy anvendes i forskningen

Publiceret: 21-11-2018

Af Hanghøj, T., Misfeldt, M., Bundsgaard, J. & Fougt, S. S. (2018). Unpacking the domains and practices of game-oriented learning. In: Arnseth, H. C., Hanghøj, T.,Henriksen, T. D., Misfeldt, M.,Ramberg, R. & Selander & S.(Eds).Games and Education: Designs in and for Learning. Leiden: Brill.

Læremidler i danskfaget.
Skrevet sammen med Bettina Buch og Jesper Bremholm. Blivklog.dk, 2017. Læs artiklen her

 

Hvad siger læremidlerne om danskfaget?
Skrevet sammen med Bettina Buch. Blivklog.dk, 2017. Læs artiklen her.

 

Scenariebaseret undervisning. Modsætningen mellem ideal og virkelighed.
Læsepædagogen nr. 6, december 2017

 

Scenariebaseret undervisning – Det 21. århundredes kompetencer og meningsfuld undervisning i skolen

Blivklog.dk, 2017

Fagdidaktisk reflekteret integration af it

I Hedegaard, K.M., Kvols, A.M. & Petersen, B.V. (red.): Pædagogik og lærerfaglighed – 18 bidrag. Aarhus: Klim, 2017

 

Eleven som kritisk undersøger

Skrevet sammen med Rasmus Fink Lorentzen, VIA. I Bundsgaard, J. & Hansen, T.I. (red.): It-didaktik i teori og praksis. Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Frederikshavn: Dafolo

Læs anmeldelse af bogen

Eleven som målrettet og kreativ producent

Skrevet sammen med Rasmus Fink Lorentzen, VIA. I Bundsgaard, J. & Hansen, T.I. (red.): It-didaktik i teori og praksis. Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Frederikshavn: Dafolo, 2016

 

Læs anmeldelse af bogen

Interaktive assistenter i praksis

Skrevet sammen med professor MSO, ph.d. Jeppe Bundsgaard, AU. I: Læremiddeldidaktik nr. 7. Odense: Læremiddel.dk, 2015.  

Subvision - kompetenceudvikling i praksisfællesskaber.

Skrevet sammen med stud.pæd., lærer Tatjana Novovic og professor MSO, ph.d. Jeppe Bundsgaard. I: Bro, B., Boelt, V. og Jørgensen, M. (red.). Vejledning - teori og praksis.  Kvan 2014. 

 

Simon siger til Læsepædagogen: Se en so, siger Søren. Fuck dig, siger Mette. Og så gik de ned til en sø og spiste en is
Om multimodal læsning og skrivning på mellemtrinnet og i udskolingen. Literacy er det nye sort. I: Læsepædagogen nr. 5, oktober 2014
 

 

Situationsdidaktik - fra teori til praksis. Et casestudie med en intervention

Med et interventions-casestudie redegør denne artikel for to udfordringer, en lærer står over for, når kompleks teori om god undervisning skal omsættes til praksis.


I: Rørbech, H. (red.) (2013): Didaktiske destinationer. Cursiv nr. 12. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet


Artiklen kan hentes fra Cursivs hjemmeside

Skrivning, situationsdidaktik og storyline

Artiklen præsenterer "situationsdidaktik" som almendidaktisk begreb, men her med fokus på faglig skrivning. Det eksemplificeres med to storylineforløb til overbygningen, "Besat" til historie og "Europia" til samfundsfag, som kan downloades her.

 
I: Madsbjerg, Sigrid, og Friis, Kirsten (red.) (2013): Skrivelyst i fagene.  Dansk Psykologisk Forlag

 

Teksten er en åben dør
Med Steen Steen Blichers novelle "Hosekræmmeren" som eksemplarisk tekst præsenterer artiklen litterære tilgange som vej ind i "svær" litteratur.


I: Østergren-Olsen,Dorte og Herholdt,Lene (red.) (2012): Litteraturlyst og læring. Dansk Psykologisk Forlag

Skrivelyst og dukkeleg

Om syntaks, semantik, stilistik og retorik som indfaldsvinkler til skrivelyst. Og så leges der med dukker.


I: Madsbjerg, Sigrid, og Friis, Kirsten (red.) (2011): Skrivelyst og læring. Dansk Psykologisk Forlag 

Interaktionsbaseret samtaleanalyse af undervisning

- en model til beskrivelse, analyse, vurdering, kategorisering og sammenligning af undervisningskontekster".

Analysemodellen kan downloades her.


I: Synsvinkler - tidsskrift for nordisk litteratur og sprog nr. 43, 2011. Tema: Diskurs. Red. Svendsen, Jesper Tinggaard; Wederkop, Maj og Sørensen, Jakob Kroggaard.

 

Du skal aldrig gi' en fuck for nogen so

Om rap i danskundervisningen.

I: Madsbjerg, Sigrid, og Lund, Henriette Romme (red.) (2010): Læselyst og læring. Dansk Psykologisk Forlag

 

En metafor er stadig en metafor, selvom den bliver leveret med et beat

Om rap i danskundervisningen. Om genreskredet mellem fiktion og virkelighed i raptekster, og om brug af rap på lige fod med traditionel lyrik.

I: Crossover - når genrer skrider. Dansklærerforeningen, Fællesskrift 2007

 


Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 25-02-2019
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/artikler/index.php
SmartSite Publisher