Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Den senmoderne novelle 2004
Rap & retorik 2005
Mundtlighed og erkendelse 2005
Storylinemetodik & mediepædagogik 2006
Fremtidens lærerrolle 2007
Redaktionen og fagligheden 2008
Speciale 2009

Speciale 2009

Specialet er en empirisk specialeafhandling om didaktisk design af interaktive assistenter.

 

Problemformulering

Med henblik på at opstille principper for didaktisk design af computerskærmsmedierede interaktive assistenter til (dansk i) udskolingen foretages en empirisk (og teoretisk) undersøgelse af elevers (og læreres) interaktion med og syn på interaktive assistenter.

  

Publiceret: 27-06-2009

Specialeafhandlingen

Publiceret: 27-06-2009

Det empiriske materiale til specialeafhandlingen (transskriptioner, data mv.)

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/studieunivers/speciale2009/
index.php
SmartSite Publisher