Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Den senmoderne novelle 2004
Rap & retorik 2005
Mundtlighed og erkendelse 2005
Storylinemetodik & mediepædagogik 2006
Fremtidens lærerrolle 2007
Redaktionen og fagligheden 2008
Avisfaglighedsundersøgelsen 2008
Speciale 2009

Redaktionen og fagligheden 2008

Publiceret: 21-05-2008

25-siders-afhandling om fagligheden i Ekstra Bladet Skoles online avisplatform "Redaktionen". Elevernes faglige udbytte sammenstilles med traditionelt avisforløb. Skrevet i faget "Fordybelsesmodul dansk", maj 2008

Publiceret: 21-05-2008

Bilag til ovennævnte opgave med udvalgte resultater fra avisfaglighedsundersøgelsen

Publiceret: 22-05-2008

Empiri til ovennævnte opgave. Målet med undersøgelsen sammenligne elevernes faglige udbytte af "Redaktionen, sammenlignet med traditionelt avisforløb

 

Afhandlingens problemformulering:

Med udgangspunkt i en diskussion af begrebet faglighed gives en læremiddelanalyse af Ekstra Bladet Skoles Redaktionen sat i relation til traditionelle avisforløb, med en komparativ, empirisk undersøgelse af elevernes faglige udbytte i de to kontekster.

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/studieunivers/redaktionenogfagligheden2008/
index.php
SmartSite Publisher