Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om

Slides

På vej mod en national læsekrise
Download ipdf-format

Oplæg på Systime Aarhus for netværket TechSavy

Faglig fredag - KALIBER – SCENARIEBASERET DANSKUNDERVISNING
Download ipdf-format

Slides fra oplæg holdt på Faglig Fredag på DPU 24.5.24

Læsekrisen - hvorfor fanden læser de ikke?
Download ipdf-format

Oplæg på det bibliotekspolitiske topmøde i Sønderborg 11.4.24

Hjemmesider - Lærerfaglige analyser
Download ipdf-format

Slides fra bogreception 10.4.2024 på KP i anledning af udgivelsen af Lærerfaglige analyser på Hans Reitzel (red. Bodil Nielsen)

Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Oplæg for dansk- og matematiklærerne på Skolen ved Sundet 20.2.2024

Scenariedidaktik og PBL
Download ipdf-format

Oplæg på Skolen på Grundtvigsvej 5.2.2024

PISA og PIRLS Hørsholm
Download ipdf-format

Oplæg for skelederne 22.1.24

Doolexia -Sådan smadrer vi elevers læselyst og læsekompetence.
Download ipdf-format

Oplæg for Doolexia, Scandic Roskilde, 18.1.2024

HVAD SKAL JEG BRUGE DET TIL I VIRKELIGHEDEN?
Download ipdf-format

Scenariedidaktik – en didaktik til praksisfaglighed og meningsfuld og tidssvarende undervisning - Oplæg for STUK, ODense

Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Oplæg 14.11.2023 på Kirkebakkeskolen, Vejle

PIRLS
Download ipdf-format

Oplæg for Undervisningsudvalget, DLF, om PIRLS 2021, 3.10.2023

SKærme i skolen
Download ipdf-format

Debatoplæg om skærme i skolen 7.11.2023

Forsøgsprøverne
Download ipdf-format

Oplæg for STUK 18. og 20. september 2023

PIRLS 2021 - Valby-bibliotekerne
Download ipdf-format

Oplæg holdt 19.6.23 for børnebibliotekarerne

PIRLS 2021
Download ipdf-format

Oplæg 13.6.23 for Læsekoalitionen/Tænketanken Fremtidens Biblioteker

PIRLS formidlingskonference, Sjælland
Download ipdf-format

Slides til Formidlingskonference om PIRLS 24. maj 2023 i Emdrup

PIRLS formidlingskonference, Jylland
Download ipdf-format

Slides til Formidlingskonference om PIRLS 23. maj 2023 i Aarhus

En almen fagdidaktik med deltagelsesmuligheder for alle - Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Oplæg på Gl. Avernæs for Danmarks IT- og medievejlederforening

Skriv for satan
Download ipdf-format

Oplæg for læsevejledere i Thisted Kommune 26.1.2023 om skrivning på mellemtrinnet og i udskolingen

Multimodalitet
Download ipdf-format

Oplæg for Opgavekommissionen for skriftlig fremstilling 14.12.22

Scenariedidaktik - teknologi, faglighed og didaktik
Download ipdf-format

Oplæg på Erhvervsakademi Zealand, Næstved, 17.1.2023

Nedenfor slides/uddelingskopier fra foredrag og kurser, jeg har holdt. Mine primære interesseområder er lærerkompetenceudvikling (i teams), fagdidaktik, literacy, multimodalitet, it og teknologiforståelse i folkeskolen. I er velkomne til at kontakte mig herom eller for andre forespørgsler på foredrag. Se også under kurser.

 

Kontakt pr. mail

 

Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Oplæg for it-vejlederne på Erhvervsskolerne, Odense, 29.11.22

Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Oplæg om scenariedidaktik for underviserne på SOSU Fyn 25.11.2022

Scenariedidaktik - Plenumoplæg
Download ipdf-format

Slides fra hovedoplæg om scenariedidaktik på Konference om dialogisk undervisning i praksis, Odense 22.11.2022, UCL

Scenariedidaktik - Workshop
Download ipdf-format

Sådan kommer du i gang med scenariedidaktik. SLides fra Workshop på Konference om dialogisk undervisning, 22.11.2022, UCL, Odense

Teknologiforståelse i et scenariedidaktisk perspektiv
Download ipdf-format

Oplæg for FabLab@School.dk på Vingsted-centeret 7.11.2022

Teknologiforståelse i et scenariedidaktisk perspektiv
Download ipdf-format

Slides fra oplæg på Herning Bibliotekerne for Region Midtjylland, 6.10.22

Scenariedidaktik, Brønshøj Skole
Download ipdf-format

Oplæg holdt 30.8.22 på Brønshøj Skole

Scenariedidaktik, UCL
Download ipdf-format

Refleksionsoplæg, 28.6.2022 i Nyborg

Scenariedidaktik og klasseldelse
Download ipdf-format

Oplæg på Absalon 7.4.2022

Didaktisk rammesætning af entreprenørskabsundervisning
Download ipdf-format

Slides til Webinar 10.11.21 om didaktisk rammesætning af entreprenørskabsundervisning for Fonden for Entreprenørskab

Scenariedidaktik - teknologi, faglighed og didaktik
Download ipdf-format

Oplæg på KP's institutdag, Institut for sygepleje og ernæring 7.10.2021

Scenariedidaktik og digitale elementer
Download ipdf-format

Oplæg på SOSU Science - Fabriksdag 4 16.9.2021 i Horsens

ePIRLS - elevers digitale læsning
Download ipdf-format

Slides fra oplæg 28.5. på MatchPoints 2021 i Aarhus

Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Workshop på CSL-dag, Professionshøjskolen Absalon, 28.1.2021

Scenariedidaktik, Vejen
Download ipdf-format

Slides fra virtuelt oplæg om scenariedidaktik i Vejen 17.11.2020

Byens Skole 2.10.2020
Download ipdf-format

Pædagogisk weekend på Byens Skole - Teknologiforståelse

Byens Skole 3.10.2020
Download ipdf-format

Pædagogisk weekend på Byens Skole - Teknologiforståelse

Danskfaglighed i projektforløb
Download ipdf-format

Oplæg på Webinar i Høje Taastrup Kommune om faglighed i projekter

Borgerskolen - Faglighed i projektforløb
Download ipdf-format

Slides fra workshop 7.8.2020 på Borgerskolen, Høje Taastrup Kommune

Scenariedidaktik i dansk, Skolen i Nærheden
Download ipdf-format

Slides fra workshop blandt dansklærerne på Skolen i Nærheden 5.2.2020

Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Danskfaget i innovative, autentiske, projektorienterede undervisningsforløb - workshop 7.1.2020, Taastrup Kulturcenter

Teknologiforståelse på Byens Skole
Download ipdf-format

Slides fra oplæg 4.10.2019 om teknologiforståelse på Byens Skole

SCENARIEDIDAKTIK Nordisk Film i skolen 20.9.2019
Download ipdf-format

Første oplæg på Nordisk Film i skolen 20.9.2019 - SCENARIEDIDAKTIK

STATENS FILMAKADEMI - Nordisk Film i skolen 20.9.2019
Download ipdf-format

Slides fra Nordisk Film i skolen 20.9.2019 - Andet oplæg: STATENS FILMAKADEMI

Multimodalitet og Scenariedidaktik
Download ipdf-format

Oplæg på WebIt, Frederecia 22.8.2019

Scenariedidaktik Gribskov Læringsdag
Download ipdf-format

Keynote på Læringsdagen i Gribskov Kommune, 7.8.2019 om scenariedidaktik som et bud på at omsætte Lene Tanggaards kreativitetsteori til praksis

Scenariedidaktik, Læringsfestival i Vallensbæk
Download ipdf-format

Slides fra oplæg på Læringsfestival i Vallensbæk Kommune 2.7.2019

Scenarier er fremtiden
Download ipdf-format

Workshop på Dansk i mange retninger, 14.3.2019 sammen med Janne Højrup Nielsen

Paradokser, pis og papir. Digitaliseringen i Gribskov Kommunes skoler
Download ipdf-format

Oplæg på 12-12-seminar for skolelederne i Gribskov Kommune 6.12.2018

KP Fusionsseminar
Download ipdf-format

Session om scenariedidaktik på KP's fusionsseminar, nov. 2018

Scenariedidaktik i Kommunikation og it
Download ipdf-format

Oplæg på Fagdidaktisk modul i Kommunikation og it, adjunkter HTX, Vejle 20.11.2018

It-anvendelse og scenariedidaktik - ud af kaos kommer Atlantis?
Download ipdf-format

Oplæg på Animated Learning-konferencen 2018, Viborg d. 26.9.2018

Mundtlighed og erkendelse
Download ipdf-format

Oplæg på VUC Roskilde 10.8.2018

Scenariedidaktik - Læsningens dag, Roskilde
Download ipdf-format

Oplæg på Læsningens dag i Roskilde d. 9.8.2018

Hvad er det gode læremiddel
Download ipdf-format

Oplæg for skolevæsenet på Frederiksberg d. 2.5.2018 om (digitale) læremidler

Epistemic Network Analysis of students’ longer written assignments as formative/summative evaluation
Download ipdf-format

Short Paper Presentation at Learning Analytics and Knowlegde Conference in Sydney, Autralia, march 2018 (LAK 18)

Faglighed og scenariedidaktik
Download ipdf-format

Sammen med professor Jeppe Bundsgaard præsenterede jeg vores fælles kapitel, "Faglighed og scenariedidaktik" ved lanceringskonferencen for antologien "Hvad er scenariedidaktik?" (red. Hanghøj, Bundsgaard, Misfeldt, Fougt & Hetmar, 2017)

Gribskov session 4
Download ipdf-format

Slides fra afsluttende videndeling og evaluering af kompetenceudviklingsforløbet i dansk i Gribskov Kommune

Munkebjerg 2017 - Scenariebaseret undervisning - mapen mellem ideal og virkelighed
Download ipdf-format

Slides fra mit oplæg på Munkebjerg-konferencen 23.11.2017

Scenariebaseret danskundervisning
Download ipdf-format

Slagelse d. 8.11.2017

Hvordan ser danskfaget så ud i følge læremidlerne?
Download ipdf-format

Afsluttende oplæg ved konferencen Læremidlernes danskfag på DPU d. 24.10.2017

Gribskov session 3
Download ipdf-format

Slides fra session 3 i Gribskov Kommunes dansklærerkompetenceudvikling

Gribskov session 2
Download ipdf-format

Slides fra session 2 i Gribskov Kommunes lærerkompetenceudvikling, del 2

Gribskov SESSION 1
Download ipdf-format

Slides fra første undervisningsgang, Gribskov Kommune. August 2017

Quantitative characteristics of teaching materials in Danish L1
Download ipdf-format

Slides from Arle, Tallinn, June 2017

Kaliber – scenariebaseret danskunderundervisning
Download ipdf-format

Workshop eftermiddag om Kaliber – scenariebaseret danskunderundervisning i udskolingen på Skolemessen, Aarhus 26.4.2017

Scenariebaseret danskundervisning
Download ipdf-format

Oplæg formiddag om Scenariebaseret danskundervisning på Skolemssen 2017 i Aarhus 26.4.2017

Kaliber - Dansklærerens dag
Download ipdf-format

Slides fra oplæg på Dansklærerens dag om Kaliber, et scenariebaseret læremiddel til udskolingen 19.4.2017

Digitale læremidler
Download ipdf-format

Oplæg for Psykiatrifonden 3.3.2017

Kaliber - Danmarks Læringsfestival 2017
Download ipdf-format

Slides fra præsentation af Kaliber på Danmarks Læringsfestival 2017

Kaliber - De store læser
Download ipdf-format

Slides fra workshps på De store læser i Viborg 26.1.2017. Workshops afholdt sammen med Rasmus Fink Lorentzen og Mike Juel Taagehøj

Skrivning i udskolingen
Download ipdf-format

Kurser afholdt i Odense og Vejle, december 2016

Lærerkompetenceudvikling - Review
Download ipdf-format

Oplæg på WIP i Digitaliseringsmiljøet på SoL, oktober 2016

Lærerens scenariekompetence, it og faglighed
Download ipdf-format

Oplæg for skoleledere og fagvejledere i Lyngby-Taarbæk Kommune

It, teknologi og faglighed
Download ipdf-format

Oplæg på Grejs Friskole 9.8.2016

Iprøven - Island
Download ipdf-format

Oplæg og workshop for den islandske gymnasielærerforening 10.6.2016

Dansklærerens dag 2016
Download ipdf-format

PowerPoint fra oplæg på Arken 13.4.2016

Scenariedidaktik, faglighd og autenticitet
Download ipdf-format

Oplæg på WIP-seminar, FogU Metropol 26.02.16

Situationsdidaktik, Vingsted 29.9.15
Download ipdf-format

Informationsmøde for Læsekonsulenter, 2015

Helt på afveje i Rønne
Download ipdf-format

Kursus om nye fortællemåder i dansk i 10'erne i Rønne 22.1.2015

Nye fortællemåder i dansk i udskolingen
Download ipdf-format

Kursus afholdt i Haderslev-Esbjerg, januar 2015

Udskolingsdansk med 10'ernes spritnye genrer
Download ipdf-format

Kursus afholdt i Odense 8.1.2015

Lærere og it
Download ipdf-format

Oplæg holdt på Alinea 19.12.14 om lærere og it

Faglighed og it. Situationsdidaktik og multimodal læsning og skrivning
Download ipdf-format

Oplæg på Skolen i Midten, 22.11.14

Læservejlederdagen på Munkebjerg
Download ipdf-format

19.11.2013 - Literacy er det nye sort

Danskfaget i 10'erne
Download ipdf-format

Kursus på CFU København 4.11.2014 om nye fortællemåder i dansk

Læsevejlederdag i Videbæk
Download ipdf-format

28.10.2014

It-løft og lærerkompetenceudvikling
Download ipdf-format

Præsentation af preliminære resultater på Fælles ForskningsFormidling på Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol, 27.6.14

Authenticity or School-only - meaningful learning inside schools
Download ipdf-format

Paper, presented at the 4th Designs For Learning-conference in Stockholm, May 2014

Oplæg om James Paul Gee i ForskerForum, Odense, marts 2014. Lavet sammen med ph.d.-stipendiat Rasmus Fink Lorentzen

Tid til SKRIVNING
Download ipdf-format

Forlagskursus på Alinea 13.3.14 om Tid til SKRIVNING

Skrivelyst, situationsdidaktik og storyline
Download ipdf-format

Oplæg holdt i Odense og Aalborg d. 3.-4.2.2014 på Skrivelyst-seminarer

Tid til SKRIVNING
Download ipdf-format

Uddelingskopier fra forlagskursus på Alinea 13.3.2014 om Tid til SKRIVNING

Faglig læsning i et skriveperspektiv - faglig skrivning i et læseperspektiv
Download ipdf-format

Australsk genrepædagogik møder norsk skrivedidaktik i Viborg - workshop på "De Store Læser" i Viborg d. 31.1.14

Faglig læsning af digitale tekster
Download ipdf-format

Undervisning på læsevejlederuddannelsen i Haderslev 12.12.13 med fokus på multimodalitet

Nye fortællemåder i Sorø
Download ipdf-format

Indlæg på læsevejlæderkonferencen "Stritter det stadig i alle retninger?" i Sorø, 31.10.13

Fra komples teori til kompleks praksis
Download ipdf-format

Forelæsning holdt på DPU 8.10.13 i Danskfagenes didaktik

Helt på afveje på Alinea
Download ipdf-format

Forlagskursus d. 2.10.2013 i "Helt på afveje - nye fortællemåder", afholdt på Alinea

Læselyst Bornholm
Download ipdf-format

PowerPoint fra oplæg og læselyst og køn, Bornholm, september 2013

Helt på afveje i Aalborg
Download ipdf-format

PowerPoint fra kurset i nye fortællemåder og -genrer - Helt på afveje" i Aalborg, september 2013

Situationsdidaktik - Horsens
Download ipdf-format

PowerPoint fra oplæg i Horsens 9.9.13

It-didaktik
Download ipdf-format

PowerPoint fra onlinemøde med Rektorkollegiet på Grønland 2.9.13

Situationsdidaktik og fagdidaktisk reflekteret integration af it
Download ipdf-format

Oplæg på Farsø Skole 8.8.13 for Farsø og Aars Skoler

Faghæfte 48 - Gratisprogrammer og web2-ressourcer i dansk
Download ipdf-format

PowerPointSlides fra Sommeruniversitetet 2013

Klædt på til kanon
Download ipdf-format

Kursus om tilgange til kanonlitteratur, afholdt i Odense 19.11.2012

Situationsdidaktik
Download ipdf-format

Oplæg om Situationsdidaktik – fagdidaktisk reflekteret integration af it. Hvordan kan it integreres i praksis? Eksempler fra danskundervisningen. Afholdt på ICILS-seminarer Aarhus - Odense - København 4.-6.2.2013

Klædt på til kanon
Download ipdf-format

Kursus om tilgange til kanonlitteratur, afholdt i Odense 19.11.2012

Rap og læselyst
Download ipdf-format

slides om rap som indfaldsvinkel til læselyst, afholdt 27.4.2011 på Skolebogsmessen i Aarhus

iLitt.dk
Download ipdf-format

Kursus i Alineas online litteratur- og medieundervisningsmateriale, ilitt.dk, afholdt 25.2.2013 på Alinea

Helt på afveje - nye fortællemåder
Download ipdf-format

Oplæg holdt på CFU Vordingborg 21.11.2012 om nye fortællemåder i danskundervisningen

Tid til dansk i overbygningen
Download ipdf-format

Kursus med præsentation af Alineas serie til dansk i overbygningen, Tid til dansk, afholdt marts 2011 på Alinea

Situationsdidaktik
Download ipdf-format

Oplæg om situationsdidaktik i dansk på mellemtrinnet, holdt på PUC Rødovre 24.1.2013

Digitalt talt
Download ipdf-format

Oplæg for Kultur- og familieforvaltningen ved 'Skive Årsmøde' 20.9.2012 om det digitale i hverdagen.

Klædt på til kanon
Download ipdf-format

Kursus om tilgange til kanonlitteratur, afholdt i Odense 19.11.2012

Rap og læselyst
Download ipdf-format

slides om rap som indfaldsvinkel til læselyst, afholdt 27.4.2011 på Skolebogsmessen i Aarhus

iLitt.dk
Download ipdf-format

Kursus i Alineas online litteratur- og medieundervisningsmateriale, ilitt.dk, afholdt 25.2.2013 på Alinea

Helt på afveje - nye fortællemåder
Download ipdf-format

Oplæg holdt på CFU Vordingborg 21.11.2012 om nye fortællemåder i danskundervisningen

Tid til dansk i overbygningen
Download ipdf-format

Kursus med præsentation af Alineas serie til dansk i overbygningen, Tid til dansk, afholdt marts 2011 på Alinea

Koner og kællinger - herrer og homies
Download ipdf-format

Kursus om kønsidentitet i litteraturen, afholdt på "De store læser" i Viborg, 27. januar 20111

Senmoderne noveller i dansk
Download ipdf-format

Kursus om den senmoderne novelle, afholdt 27.9.2009 i Rønne

Rap og musikvideoer
Download ipdf-format

Kursus afholdt i Slagelse, september 2012 om anvendelse af rapmusikvideoer i undervisningen

Netbaserede læremidler i udskolingen
Download ipdf-format

Forelæsning afholdt på Københavns Kommunes 'Sommeruniversitetet 2012', 8.-10.8.2012

Klædt på til kanon
Download ipdf-format

Kursus om tilgange til kanonlitteratur, afholdt i Odense 19.11.2012

Rap og læselyst
Download ipdf-format

slides om rap som indfaldsvinkel til læselyst, afholdt 27.4.2011 på Skolebogsmessen i Aarhus

iLitt.dk
Download ipdf-format

Kursus i Alineas online litteratur- og medieundervisningsmateriale, ilitt.dk, afholdt 25.2.2013 på Alinea

Helt på afveje - nye fortællemåder
Download ipdf-format

Oplæg holdt på CFU Vordingborg 21.11.2012 om nye fortællemåder i danskundervisningen

Tid til dansk i overbygningen
Download ipdf-format

Kursus med præsentation af Alineas serie til dansk i overbygningen, Tid til dansk, afholdt marts 2011 på Alinea

Koner og kællinger - herrer og homies
Download ipdf-format

Kursus om kønsidentitet i litteraturen, afholdt på "De store læser" i Viborg, 27. januar 20111

Senmoderne noveller i dansk
Download ipdf-format

Kursus om den senmoderne novelle, afholdt 27.9.2009 i Rønne

Web 2.0 i dansk i udskolingen
Download ipdf-format

Workshop afholdt på Københavns Kommunes Sommeruniversitetet 2012', 8.-10.8.2012

Klædt på til kanon
Download ipdf-format

Kursus om tilgange til kanonlitteratur, afholdt i Odense 19.11.2012

Rap og læselyst
Download ipdf-format

slides om rap som indfaldsvinkel til læselyst, afholdt 27.4.2011 på Skolebogsmessen i Aarhus

iLitt.dk
Download ipdf-format

Kursus i Alineas online litteratur- og medieundervisningsmateriale, ilitt.dk, afholdt 25.2.2013 på Alinea

Helt på afveje - nye fortællemåder
Download ipdf-format

Oplæg holdt på CFU Vordingborg 21.11.2012 om nye fortællemåder i danskundervisningen

Tid til dansk i overbygningen
Download ipdf-format

Kursus med præsentation af Alineas serie til dansk i overbygningen, Tid til dansk, afholdt marts 2011 på Alinea

Koner og kællinger - herrer og homies
Download ipdf-format

Kursus om kønsidentitet i litteraturen, afholdt på "De store læser" i Viborg, 27. januar 20111

Senmoderne noveller i dansk
Download ipdf-format

Kursus om den senmoderne novelle, afholdt 27.9.2009 i Rønne

Rap og musikvideoer
Download ipdf-format

Kursus afholdt i Slagelse, september 2012 om anvendelse af rapmusikvideoer i undervisningen

Noget nær det perfekte - rap i danskundervisningen
Download ipdf-format

Om at bruge rap i danskundervisningen, afholdt i Herning, 2008

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 30-05-2024
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/slides/index.php
SmartSite Publisher