Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om

Fagbøger og videnskabelige rapporter

 

Fougt, S.S., Bundsgaard, J., Hanghøj, T. & Misfeldt, M. (red.) (2022) Håndbog i scenariedidaktik. Aarhus Universitetsforlag

 

Heri 

  • Kapitel 1, "Scenariedidaktik – en introduktion" (Bundsgaard, Fougt, Hanghøj & Misfeldt),
  • Kapitel 2, "Scenariedidaktik på tværs af roller, ting, tid og rum" (Fougt, Bundsgaard, Hanghøj & Misfeldt), 
  • Kapitel 3 "Scenariedidaktik i dansk – et overblik" (Hanghøj, Fougt, Bundsgaard, Lorentzen, Brahe -Orlandi, Molbæk & Rørbech)
  • Kapitel 4, "Fagforståelsen – en udfordring i scenariedidaktik" (Fougt)
  • Kapitel 32, "Myndiggørelse mellem teknologi og designkontekst" (Philipps & Fougt)

 

Læs mere på forlagets hjemmeside.


 

Fougt, S.S. & Phillipps, M.R. (2020). Teknologiforståelse. I et scenariedidaktisk perspektiv, København: Hans Reitzel. 

 

Læs mere på forlagets hjemmeside.

Læs anmeldelse i Folkeskolen
 


Fougt, S.S., Hoffmeyer, M. B. & Løvland, A. (2020). Multimodalitet 1.-6.klasse. Produktion og analyse i et socialsemiotisk perspektiv. Frederikshavn: Dafolo

 

Bogen er skrevet til danskundervisning på læreruddannelsen, alderspecialisering indskoling, og til lærere i praksis.

 

Læs mere på forlagets hjemmeside.

 

Fougt, S.S. & Løvland, A. (2019). Multimodalitet i skolen. Produktion og analyse i et socialsemiotisk perspektiv. 4.-10.kl. Frederikshavn: Dafolo

 

Bogen er skrevet til det nationale modul Multimodale tekster i på dansk i læreruddannelsen, alderspecialisering udskoling, og til lærere i praksis.

 

Læs mere på forlagets hjemmeside.

 

Læs anmeldelse her


 

Evalueringsrapport af den til dansk oversatte virtuelle praktik 'Land Science', oprindeligt udarbejdet af Professor David Williamson Shaffer and hans Epistemic Games Group på University of Wisconsin-Madison, USA - et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet, University of Wisconsin-Madision og Amager 10. 

 

Den første rapport blev udarbejdet efter første pilotafprøvning i 2018. Læs rapporten her.

 

Fougt, S.S., Dreyøe, J, Ipsen, B.J & Sibert-Evenstone, A (2018). Dansk version af den virtuelle praktik Land Science. Rapport, pilottest på Amager 10. København: Københavns Professionshøjskole

 

På baggrund af endnu en pilotafprøvning i 2019 er rapporten nu opdateret. Læs denne rapport her.

 

Fougt, S.S., Dreyøe, J, Foley, D.J., Ipsen, B.J & Sibert-Evenstone, A. (2019). Dansk version af den virtuelle praktik Land Science. Rapport, pilottest på Amager 10 opdateret 2019. København: Aarhus Universitet/Københavns Professionshøjskole. 


Fougt, S.S. (2018): Lærerens scenariekompetence. Didaktik 3.0: Faglighed, undervisning og it i det 21. århundrede. København: Akademisk.

 

Bogen er en omskrivning og viderebearbejdning af min ph.d.-afhanding fra 2015.

 

Læs anmeldelse i Folkeskolen her

 

Læs indledningen her, eller læs mere på forlagets hjemmeside her.
 

Hanghøj, T, Misfeldt, M, Bundsgaard, J., Fougt, S.S. & Hetmar V. (2017)  Hvad er scenariedidaktik? Aarhus Universitetsforlag

 

Udover redaktørrollen og bogens indledende kapitel er jeg medforfattter til en af bogens artikler: 

 

“Faglighed og scenariedidaktik”skrevet sammen med Jeppe Bundsgaard, AU.

 

Læs anmeldelse på folkeskolen her.

 

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside her.

 

Bremholm, J., Bundsgaard, J. Fougt, S.S. & Skyggebjerg, A.K. (red.) (2017). Læremidlernes danskfag. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

 

Udover redaktørrollen og bogens indledende (“Danskfaget set gennem dets læremidler”) og afsluttende (“Hvordan ser danskfaget så ud?”) kapitel er jeg medforfattter til to af bogens artikler: 

 

“De anvendte læremidlers danskfag belyst kvantitativt” og “Metoden bag den kvantitative undersøgelse af danskfagets læremidler”, begge skrevet sammen med Jeppe Bundsgaard, AU, og Bettina Buch.

 

Læs mere her.

 

 

Fougt, S.S. (2015). Lærerens scenariekompetence. Et mixed methods-studie af lærerkompetenceudvikling i spændet mellem scenariedidaktik, faglighed og it.

Ph.d.-afhandling. København: Aarhus Universitet.

 

Læs mere om ph.d.-projektet her.

 

Afhandlingen kan frit downloades her.

  

Misfeldt, M., Fougt, S.S., Tamborg, A. L. & Haugsted, M. (2014). Evaluering af fagdidaktisk kompetenceudvikling i Københavns Kommune. Aalborg Universitet

 

Læs rapporten her.

 

Georgsen, M., Fougt, S.S., Mikkelsen, S.S. og Lorentzen, R.F. (2014). Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv. Demonstrationsskoler.dk 

 

Læs rapporten  her.
  

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 17-06-2022
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/andreudgivelser/index.php
SmartSite Publisher