Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Den senmoderne novelle 2004
Rap & retorik 2005
Mundtlighed og erkendelse 2005
Storylinemetodik & mediepædagogik 2006
Storylineundersøgelsen 2005
Fremtidens lærerrolle 2007
Redaktionen og fagligheden 2008
Speciale 2009

Storylinemetodik & mediepædagogik 2006

Publiceret: 18-12-2005

15-siders-opgave om mødet mellem storylinemetodik og mediepædagogik, skrevet i faget DATH (Danskfagets teorier og historik), januar 2006.

Empiri til storylineundersøgelsen. Målet med undersøgelsen var at få indsigt i, hvordan, i hvilke fag, på hvilke klassetrin og af hvilke lærere, storylinemetoden anvendes i folkeskolen, samt lærernes syn på elevernes faglige udbytte ved brug af storylinemetoden i forhold til anden undervisning.

 

Opgavens problemformulering:

Med baggrund i en afdækning af storylinemetodens historie, dens indtog og brug i danskundervisningen gives en teoretisk analyse af mødet mellem storylinemetodik og mediepædagogik med henblik på at opstille et bud på en danskdidaktik for udskolingen på området

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/studieunivers/storylinemetodik_mediepaedagogik2006/
index.php
SmartSite Publisher