Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Den senmoderne novelle 2004
Rap & retorik 2005
Mundtlighed og erkendelse 2005
Storylinemetodik & mediepædagogik 2006
Storylineundersøgelsen 2005
Fremtidens lærerrolle 2007
Redaktionen og fagligheden 2008
Speciale 2009

Storylineundersøgelsen 2005

I forbindelse med en opgave i faget "DATH" (Danskfagets Teorier og Historik) om storylinemetodik og mediepædagogik har jeg i efteråret 2005 lavet en semikvalitativ undersøgelse om brug af storylinemetoden i folkeskolen. Resultaterne er samlet i nedenstående rapport, der findes både på dansk og på engelsk

Publiceret: 14-05-2009

Empiri til storylineundersøgelsen. Målet med undersøgelsen var at få indsigt i, hvordan, i hvilke fag, på hvilke klassetrin og af hvilke lærere, storylinemetoden anvendes i folkeskolen, samt lærernes syn på elevernes faglige udbytte ved brug af storylinemetoden i forhold til anden undervisning.

Publiceret: 19-12-2005

Rapporten "Storylinemetoden i Danmark 2005 - En undersøgelse 10 år efter" kan downloades fra ovenstående link (pdf). Rapporten kan frit citeres med kildeangivelse

Publiceret: 12-12-2005

Outcomes of my storyline survey, done in the autunm 2005, can be downloaded from the link above (pdf). They can freely be used with source

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/studieunivers/storylinemetodik_mediepaedagogik2006/
storylineundersoegelsen2005/index.php
SmartSite Publisher