Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Lærerkompetenceudvikling i fagteams
Kaliber - scenariebaseret danskundervisning
Faglig skrivning
Koner & Kællinger – Herrer & Homies
Læselyst og læring
Skrivelyst og læring
Udskolingsdansk
Stykker af himlen
Helt på afveje
iLitt.dk
Kanon i dansk
Noget nær det perfekte – rap i dansk


Kurser for lærere

Nedenfor et udpluk af de lærer- og skoleudviklingskurser, jeg afholder. Mine primære interesseområder er lærerkompetenceudvikling (i teams), fagdidaktik, literacy, multimodalitet, it og teknologiforståelse i folkeskolen.

 

I er velkomne til at kontakte mig herom eller for andre kursusforespørgsler. Slides fra afholdte kurser kan findes her.

 

Kontakt pr. mail

Mit ph.d.-projekt om lærerkompetenceudvikling og it er et videndelingskoncept, hvor lærerne underviser hinanden og deler viden og faglighed, it og didaktik. Kort sagt går det ud på, at hver lærer har et projekt, som udvikles, gennemføres og evalueres i egen klasse, og efterfølgende mødes lærerne i fagteamet og videndeler.

 

Ud over de 90 lærere, der gennemførte forløbet i Gentofte og Rudersdal Kommuner 2012-2014, har alle dansklærere i Gribskov Kommune gennemført forløbet i efteråret 2017 

 

Læs mere her.

 

Kaliber – scenariebaseret danskundervisning i udskolingen

Oplægget præsenterer en scenariebaseret tilgang til danskundervisning – dvs. en undervisning som har fokus på anvendelse af faglighed i scenarier – fx at arbejde som journalist, at skrive en jobansøgning, at være reklamemand. Kurset er baseret på forskning i scenariedidaktik og læremidlet Kaliber fra Alinea.

 

Læs mere her.

 

Faglig skrivning

Oplægget argumenterer for tre centrale almendidaktiske pointer i forhold til skrivedidaktik. Faglig skrivning skal ligestilles med faglig læsning i skolen. Det er faglærernes opgave – og denne sfaglige skrivning skal finde sted i sociale, meningsfulde situationer.

 

Læs mere her.

Scenariedidaktik

I mit ph.d.-projekt forsker jeg i lærerkompetenceudvikling og it, og her kredser jeg om begrebet scenariedidaktik og fagdidaktisk reflekteret integration af it. Pointen er, at det faglige og it'en skal berettiges i scenarier, hvor det i konteksten er logisk eller naturligt, at det finder sted i et fællesskab. Ved kurser eller foredrag præsenterer og begrunder jeg begrebet med en række praksiseksempler primært fra dansk på mellemtrin og/eller udskoling.

 

Læs mere her

Helt på afveje - nye fortællemåder

Nye medier fører nye fortællemåder, og hvordan gribes det an i danskundervisningen i udskolingen? Med udgangspunkt i dansklærerens kernekompetencer: viden om genrer, fortællinger og modaliteter.

Læs mere her.

Klædt på til kanon

Nye idéer til inddragelse af kanonforfatterne. Kursets enkle budskab er, at kanonforfattere udmærket kan inddrages i undervisningen blot ved at give eleverne noget at lede efter. Kurset er baseret på artiklen "Teksten er en åben dør" fra antologien Litteraturlyst og læring, Dansk Psykologisk Forlag

Læs mere her.

iLitt.dk

På kurset præsenteres Alineas nye digitale undervisningsmateriale til litteratur- og mediedimensionen i 7.-10. kl. Skræddersyede og gennemarbejde faglige forløb med klare og evaluerbare mål. Dialogisk undervisning med interaktive opgavebesvarelser og interaktive assistenter, derstøtter eleverne i refleksion og faglig fordybelse.

Læs mere her.

Skrivelyst og dukkeleg

Syntaks, semantik, stilistik og retorik - hvordan harmonerer de med skrivelyst og skriveglæde? Gennem en kort indføring i de fire videnskabsdiscipliner og med små indlagte genreskriveøvelser gives et bud, der opbygger eller ajourfører deltagerens sproglige værktøjskasse. Og så skal vi også lege med dukker...

Læselyst og rap (udskolingen)

Rap præsenteres som en mulig indfaldsvinkel til læselyst i udskolingen - med genrebevidsthed. Herunder berøres, hvordan man egentlig "læser" rap, og hvordan den kan bidrage til læselyst gennem sprogforståelse.

Udskolingsdansk - Tid til dansk i udskolingen (8.-10.kl.)

På dette kursus arbejdes med titlerne i serien Tid til dansk i overbygningen, der dækker et bredt og solidt område af dansk i udskolingen over kortfilm, reklamer, rap, lyrik, moderne noveller, forfatterskabslæsning, ungdomslitteratur, kanontekster til tematisk læsning og sagtekster. Kurset giver konkrete og praktiske bud til årsplanlægning i udskolingsdansk 8.-10.kl., herunder også afgangsprøverne.

 

Koner og kællinger - Herrer og homies

På kurset præsenteres de pædagogiske tanker og holdninger der ligger bag og i Koner og kællinger - frie kvinder?, Herrer og homies - rigtige mænd? i serien Tid til dansk i overbygningen. Materialet beskæftiger sig med kvinde- og mandesyn og kønsidentitet i et litteraturhistorisk perspektiv og kan anvendes i 8.-10.kl.

Den senmoderne novelle

På kurset præsenteres de tanker og pædagogiske holdninger, der ligger i og bag Stykker af himlen - Nyere danske noveller i serien Tid til dansk i overbygningen. Materialet beskæftiger sig med danske noveller fra perioden 1995-2005 og kan anvendes i 8.-10.kl.

Dansk rap og lyrik

På kurset præsenteres de tanker og pædagogiske holdninger, der ligger i og bag materialet Noget nær det perfekte - Dansk rap og lyrik i serien Tid til dansk i overbygningen. Materialet beskæftiger sig med dansk rap 1988-2003 med paralleller i den traditionelle lyrik og kan anvendes i 8.-10.kl.

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 23-02-2022
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/kurser/index.php
SmartSite Publisher