Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Lærerkompetenceudvikling i fagteams
Kaliber - scenariebaseret danskundervisning
Faglig skrivning
Koner & Kællinger – Herrer & Homies
Læselyst og læring
Skrivelyst og læring
Udskolingsdansk
Stykker af himlen
Helt på afveje
iLitt.dk
Kanon i dansk
Noget nær det perfekte – rap i dansk

Kurser i iLitt.dk til udskolingen

På kurset præsenteres iLitt.dk, Alineas nye digitale danskmateriale til litteratur- og medieundervisning i 7.-10. klasse. Skræddersyede og gennemarbejdede faglige forløb med klare og evaluérbare mål. Interaktive opgavebesvarelser støtter elevernes indsigt og viden, og interaktive assistenter er altid til rådighed og hjælper eleverne til refleksion og faglig fordybelse.

 

Adgang i skolen og fra hjemmet med indbygget note- og overstregningsfunktion til teksterne, som kan hentes frem igen, f.eks. til afgangsprøverne. Dialogisk litteraturundervisning, hvor eleverne arbejder alene, i par, i grupper eller sammen med opgaver, der kan besvares på flere måder.

 

Lærervejledninger til de enkelte forløb giver dig et hurtigt overblik og relevant baggrundsinformation, bl.a. med forslag til yderligere læsning, fordybelsesområder og prøvetekster. iLitt.dk er litteraturundervisning som du kender det - med digitale fordele.

 

Materialet kan anvendes som et fagligt relevant og gennemarbejdet element i danskundervisningen - eller som den primære serie i udskolingen i en digitaliseret skolehverdag.

 

Ud over forløbene er der adgang til et stort udvalg af gloserede tekster og billeder m.v., leksikon med fagbegreber og ikke mindst over 40 interaktive assistenter, som kan bruges uafhængigt af forløb til faglig fordybelse.

 

Kurset er først og fremmest et hands-on-kursus, hvor deltagerne præsenteres for materialets funktioner med efterfølgende afprøvning. Afslutningsvis lægges op til diskussion af det digitale læremiddels didaktiske og praktiske udfordringer i nutidens skole.

 

Målgruppe: Dansklærere i 7. - 10. kl.

Varighed: 2-6 timer.

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 03-09-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/kurser/ilittdk/index.php
SmartSite Publisher