Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Lærerkompetenceudvikling i fagteams
Kaliber - scenariebaseret danskundervisning
Faglig skrivning
Koner & Kællinger – Herrer & Homies
Læselyst og læring
Skrivelyst og læring
Udskolingsdansk
Stykker af himlen
Helt på afveje
iLitt.dk
Kanon i dansk
Noget nær det perfekte – rap i dansk

Læs mere om kurser raptekster som indfaldsvinkel til læselyst

 

På dette kursus præsenteres rap som en mulig indfaldsvinkel til læselyst i udskolingen - med en genre-, sprog- og læsebevidsthed som understreges.

 

Rap er fabelagtig sprogudfoldelse tættere på unges liv, sprog og verden, og her kan skolen fange i særdeleshed den gruppe elever, der ikke værdsætter lyrik eller litteratur, og give dem de sproglige kundskaber og det begrebsapparat, som ønskes, og som på længere sigt kan give dem indsigt til også at nyde traditionel lyrik og anden litteratur.

 

På kurset berøreres også, hvordan man egentlig "læser" rap, og hvordan den kan bidrage til læselyst gennem sprogforståelse.

 

Målgruppe: Dansklærere i udskolingen

Varighed: 1-6 timer

Simon Skov Fougt.
Kontakt pr. mail
Tlf. 38 10 56 45.

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/kurser/Laeselyst/index.php
SmartSite Publisher