Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Gribskov Kommune, efterår 2017
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Evaluering
Læsepædagogen 2017

Evaluering

Spørgeskemaet er anonymt. Svarene deles generelt med kommunen på skoleniveau, ikke individuelt.

 

Radiobuttons-spørgsmål skal besvares. Fritekstfelter kan besvares.

 

Hvilken skole arbejder du på?

Bjørnehøjskolen
Gilbjergskolen
Gribskolen
Nordstjerneskolen
Sankt Helene Skole

På hvilket klassetrin har du gennemført dit forløb?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit syn på danskfaglighed (såkaldt opdateret fagforståelse)?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, opdateret fagforståelse

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit syn på Fælles Mål?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, Fælles Mål

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit syn på at anvende it i undervisningen?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, it i undervisningen

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit syn på det 21.århundredes kompetencer i danskundervisningen?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, C21

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket din opfattelse af scenariebaseret danskundervisning?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, scenariebaseret danskundervisning

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit arbejde med læringsplatformen MinUddannelse?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, Min Uddannelse

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit blik på de læremidler, du anvender i dansk?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, læremidler

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit blik din egen undervisning?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, egen undervisning

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet påvirket dit syn på videndeling?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, videndeling

I hvor høj grad har kompetenceudviklingsforløbet klædt dig på til at gennemføre det kompetenceorienterede, scenariebaserede forløb, som var målet?

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke

Evt. uddybende kommentarer, målet

Hvad er din overordnede vurdering af kompetenceudviklingen som helhed?

Rigtig godt
Godt
Middel
Under middel
Ringe

Evt. uddybende kommentarer, helhed

Evt. råd til kursusinstruktøren, form eller afsluttende kommentarer?

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 22-12-2017
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/scenarietbaseretundervisning/
links_gribskov/session4/evaluering/index.php
SmartSite Publisher