Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Gribskov Kommune, efterår 2017
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Læsepædagogen 2017
Storylineforløbet Besat
Storylineforløbet Europia

Gribskov Kommune, efterår 2017

På disse sider kan dansklærere fra Gribskov Kommune finde beskrivelser og supplerende links og læsestof releteret til den fagdidaktisske kompetencerudvikling i efteråret 2017
 

Opdateret fagforståelse, it og det 21. århundredes kompetencer

Formålet med kompetenceudviklingen er at klæde lærerne på til at planlægge, gennemføre og evaluere – og diskutere – undervisning med udgangspunkt i en opdateret fagforståelse, it og det 21. århundredes kompetencer. Forløbet tilbyder altså et fagligt kompetenceløft i dansk med særligt fokus på it og det 21. århundredes kompetencer.

Det udmøntes konkret ved, at lærerne i par undervejs planlægger, gennemfører og evaluerer et undervisningsforløb ud fra de opstillede fokuspunkter og lægger det på MinUddannelse, og afslutningsvist præsenteres og diskuteres forløbet i fagteamet og stilles til rådighed for andre lærere gennem en planlægningsguide. Den enkelte lærer skal altså i samarbejde med en kollega udvikle et undervisningsforløb på MinUddannelse, men får mindst to andre forløb stillet til rådighed for inspiration.

  • Fem skoler deltager: Bjørnehøjskolen, Gribskolen, Nordstjerneskolen, Gilbjerg og Skt. Heleneskolen
  • Kompetenceudviklingen består af fire sessioner
  • Organisatorisk arbejder lærerne parvist i afdelingsopdelte fagteams. Max 4 par i et team, 3 foretrækkes (større afdelinger opdeles yderligere). Skolerne skal lave disse par på forhånd
  • Læsestof kan tilbydes men er ikke obligatorisk
  • Session 1-3 forbereder og stilladserer lærernes planlægning af et forløb, der lever op til opdateret fagforståelse med it og det 21. århundredes kompetencer og ligger derfor tæt
  • Forløbet afvikles i egne klasser mellem session 3 og 4. Session (medio marts – ultimo april)

Session 4 er videndeling.
 

Fastelavn - indskoling
Download ipdf-format

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 15-08-2017
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/scenarietbaseretundervisning/
links_gribskov/index.php
SmartSite Publisher