Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Gribskov Kommune, efterår 2017
Læsepædagogen 2017
Storylineforløbet Besat
Storylineforløbet Europia

Læsepædagogen 2017

Nedenfor findes den komplette litteraturliste til min artiklel "SCENERIEBASERET UNDERVISNING
Modsætningen mellem ideal og virkelighed” i Læsepædagogen nr. 6, 2017

 

 • AUUC Demonstrationsskoler. (2014). IT i den innovative skole - nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede. Demonstrationskoler.dk. Hentet fra www.auuc.demonstrationsskoler.dk/innovation d. 17.8.2017.
 • Berthelsen, U. (2017). 21st Century Skills. 21st century skills. Om det 21. århundredes kompetencer - fra arbejdsmarked til allemandseje. Literacy.dk. Hentet fra www.literacy.dk/wp-content/uploads/21st-century-skills-Ulf-Dalvad_Berthelsen.pdf d. 17.8.2017.
 • Bremholm, J. (2013). Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide. Et interventionsstudie om” literacy” i naturfag i udskolingen. Ph.d.-afhandling. København: Aarhus University, DPU.
 • Bundsgaard, J., Buch, B. & Fougt, S. S. (2017). De anvendte læremidlers danskfag - belyst kvantitativt. I Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S.S. og Skyggebjerg, A.K. (red.) Læremidlernes danskfag. København: Aarhus Universitetsforlag.
 • Bundsgaard, J. & Kühn, L. (2007). Danskfagets It-didaktik. København: Gyldendal Uddannelse.
 • Bundsgaard, J., Misfeldt, M. & Hetmar, V. (2012). Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb. Viden om læsning, 2012(12), 29–36.
 • Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New York: Macmillan
 • Dysthe, O. (1997). Det flerstemmige klasserum. København: Gyldendal
 • EMU. (u.å.). 21st Century Learning Skills. EMU.dk. Hentet fra http://www.emu.dk/modul/21st-century-learning-skills, d.17.8.2017.
 • Enggaard, K. & Falkenberg, C. (2006). Café Det Gode Navn : et storylineforløb til matematik og dansk i 1.-4. klasse. Vejle: Kroghs Forlag.
 • Falkenberg, C. & Håkonsson, E. (2000). Storylinebogen : en håndbog for undervisere. Vejle: Kroghs Forlag.
 • Fougt, S. S. (2002). Spor gennem Australien : et storylineforløb til mellemtrinnet. Vejle: Kroghs Forlag.
 • Fougt, S. S. (2011). Interaktionsbaseret samtaleanalyse af undervisning: en model til beskrivelse, analyse, vurdering, kategorisering og sammenligning af undervisningskontekster. Synsvinkler, (43), 195–213.
 • Fougt, S. S. (2015). Lærerens scenariekompetence. Et mixed methods-studie af lærerkompetenceudvikling i spændet mellem scenariedidaktik, faglighed og it. Ph.d.-afhandling. København: Aarhus Universitet.
 • Fougt, S. S., Lorentzen, R. F. & Taagehøj, M. J. (2016). Kaliber Dansk 7. København: Alinea.
 • Fougt, S. S., Lorentzen, R. F. & Taagehøj, M. J. (2017). Kaliber Dansk 8. København: Alinea.
 • Fougt, S. S., Misfeldt, M. & Shaffer, D. W. (forthcoming). Tamed authenticitty.
 • Gilje, Ø., Ingulfsen, L., Dolonen, J. A., Furberg, A., Rasmussen, I., Kluge, A., … Skarpaas, K. G. (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Sluttrapport. Oslo. UiO.
 • Graham, S. & Perin, D. (2007). Writing Next: Effective Strategies to Improve Writing of Adolescents in Middle and High Schools. A Report to Carnegie Corporation of New York. Alliance for Excellent Education.
 • Hanghøj, T. (2014). Man kan jo ikke overleve når man ikke kan dø! Didaktiske reflektioner over brug af Minecraft i danskfaget. Viden om Literacy nr. 16, september 2014.
 • Hanghøj, T. (2017). Åbne scenarier i undervisningen:  En analyse af læreres didaktiske tilgange til Minecraft i dansk. I Hanghøj, T., Bundsgaard, J., Misfeldt, M. Fougt, S.S. & Hetmar V. (red.). Hvad er scenariedidaktik? Omverdenens praksisformer i undervisning. København: Aarhus Universitetsforlag.
 • Hanghøj, T., Bundsgaard, J., Misfeldt, M., Fougt, S. S. & Hetmar, V. (red.). (2017). Hvad er scenariedidaktik? Omverdenens praksisformer i undervisning. København: Aarhus Universitetsforlag.
 • Herholdt, L. (2003). Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster. København: Aarhus University Press.
 • Hiebert, J., Gallimore, R., Garnier, H., Bogard Givvin, K., Hollingsworth, H., Jacobs, J., … Kersting, N. (2003). Highlights from the TIMSS 1999 video study of eighth-grade mathematics teaching. National Center for Educational Statistics. US Department of Education.
 • Krashen, S. (2002). ”The Futility of the Spelling Grind”.  Hentet fra http://www.carawayschool.ca/pages/Pedagogy/SpellingGrind.htm d. d.22.maj 2016.
 • Lieberoth, A. & Poulsen, J.A. (2017). Tænk hvis Stauning var gået i krig imod Hitler…. I Hanghøj, T., Bundsgaard, J., Misfeldt, M. Fougt, S.S. & Hetmar V. (red.). Hvad er scenariedidaktik? Omverdenens praksisformer i undervisning. København: Aarhus Universitetsforlag.
 • Mathiasen, D. M. (2011). Status på staveundervisning : en kvantativ undersøgelse af staveundervisning i folkeskolen informeret af det teoretiske fundament bag tre forskellige tilgange til staveundervisning. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
 • Misfeldt, M. (2017). Matematisk kreativitet, målstyret undervisning og scenariedidaktik. I Hanghøj, T., Bundsgaard, J., Misfeldt, M. Fougt, S.S. & Hetmar V. (red.). Hvad er scenariedidaktik? Omverdenens praksisformer i undervisning. København: Aarhus Universitetsforlag.
 • Partnership for 21st Century Learning. (u.å.). Partnership for 21st Century Learning, p21.org. Hentet fra www.p21.org d. 17.8.2017
 • Shaffer, D. W. (2006). How computer games help children learn. New York: Palgrave Macmillan.
 • Sinclair, J. M. & Coulthard, M. (1975). Towards an analysis of discourse: The English used by teachers and pupils. Oxford: Oxford University Press.

 


 

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 13-10-2017
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/scenarietbaseretundervisning/
laesepaedagogen2017/index.php
SmartSite Publisher