Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Skrivelyst i fagene - downloads
Interaktionsbaseret samtaleanalyse - en model - downloads

Artikler

Nielsen. B. (red) (2022). Danskdidaktisk opslagsbog. Hans Reitzels Forlag. Opslagene

  • "Digital kommunikation"
  • "Indhold"
  • "Kommunikation"
  • "Literacy"
  • "Multimodale tekster"


Temanummer af Acta Didactica Norden, høst 2021: 

Lærerutdanningens undervisningspraksiser på campus. Red.

Inga Staal Jenset (UiO), Ida Katrine R. Hatlevik (UiO) & Simon Skov Fougt (AU). Læs mere her.


 

Misfeldt, M., Tamborg, A., Fougt, S. S., Allsopp, B. B., Herfort, J. D., (2021). Emerging organizations when implementing a collaborative professional development program. Implementation and Replication Studies in Mathematics Education, 1(2), DOI: 10.1163/26670127-01010010


 

Scenariebaseret undervisning. KvaN nr. 119 (2021). Undervisningsformer. Læs mere her


 

Hvad er et (godt) scenarie? 

Forskerklummen på Nationalt videncenter for Læsning, november 2020. Kan læses her
 

What learning materials reveal about Danish L1 as a school subject. Background, methods and results from a collaborative mixed methods study on learning materials in Danish L1 education. Fougt, S.S., Bremholm, J. & Buch, B. (2020). Introduction to a special issue Special issue Danish as L1 in a Learning Materials Perspective, edited by Jesper Bremholm, Simon Skov Fougt, and Bettina Buch. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-23. https://l1.publication-archive.com/publication/1/1868


 

Danish L1 according to the learning materials used—a quantitative study. Bundsgaard, J., Buch, B. & Fougt, S.S. (2020). Contribution to a special issue Special issue Danish as L1 in a Learning Materials Perspective, edited by Jesper Bremholm, Simon Skov Fougt, and Bettina Buch. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-31.   https://l1.publication-archive.com/publication/1/1869


 

Realistic Authenticity. Fougt, S.S., Misfeldt, M. & Shaffer, D.W. (2019). Journal of Interactive Learning Research, 30(4), 477-504. Waynesville, NC: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved June 22, 2020 from https://www.learntechlib.org/primary/p/184664/.

It og teknologiforståelse i skolen - et sammentænkt begrebsapparat. I K.B Braad & B. Jakobsen (red.) Undervisningskompetence - en studiebog til læreruddannelsen. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Temanummer i Acta Didactica Norden: Forberedelse til lærerprofesjonen – partnerskap og relevans i lærerutdanningen. Årgang 14, 2, 2020. Redigeret af Lise Vikan Sandvik, Anne Berit Emstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i samarbejde med undertegnede. Læs mere her.


 

 

"Scenariedidaktik - et bud på en fagdidaktik i Teknologiforståelse". Unge Pædagoger nr. 1, 2020. Læs mere her


 

"Før jeg går kaput, må jeg akut find' ord, jeg ka' putt' i mine kapitler". Rap og literacy - dansklærerens slaraffenland. I (K. Riis & D. Østergren-Olsen (red.) Literacydidaktik i fagene. I udskolingen. Frederikshavn: Dafolo, 2020


 

Scenariebaseret undervisning - hvad, hvorfor og hvordan gør du?

Artikel til det EMU med en hurtigt guide til læreren (2019). Kan læses her.


 

Publiceret: 18-12-2018

Læring og Medier nr. 19, 2018. Skrevet sammen med Andreas L. Tamborg og Jonas Dreyøe. Artiklen præsenterer en gennemgang af, hvordan begrebet digital literacy anvendes i forskningen

Fougt, S.S., Siebert-Evenstone, A. L.,  Eagan, B., Tabatabai, S., & Misfeldt. M. (2018). Epistemic network analysis of students’ longer written assignments as formative/summative evaluation. In Proceedings of the International Conference on Learning Analytics and Knowledge, Sydney, Australia, March 2018 (LAK’18), 5 pages
 

Publiceret: 21-11-2018

Af Hanghøj, T., Misfeldt, M., Bundsgaard, J. & Fougt, S. S. (2018). Unpacking the domains and practices of game-oriented learning. In: Arnseth, H. C., Hanghøj, T.,Henriksen, T. D., Misfeldt, M.,Ramberg, R. & Selander & S.(Eds).Games and Education: Designs in and for Learning. Leiden: Brill.

Læremidler i danskfaget.
Skrevet sammen med Bettina Buch og Jesper Bremholm. Blivklog.dk, 2017. Læs artiklen her

 

Hvad siger læremidlerne om danskfaget?
Skrevet sammen med Bettina Buch. Blivklog.dk, 2017. Læs artiklen her.

 

Scenariebaseret undervisning. Modsætningen mellem ideal og virkelighed.
Læsepædagogen nr. 6, december 2017

 

Scenariebaseret undervisning. Blivklog.dk, 2017

Fagdidaktisk reflekteret integration af it

I Hedegaard, K.M., Kvols, A.M. & Petersen, B.V. (red.): Pædagogik og lærerfaglighed – 18 bidrag. Aarhus: Klim, 2017

 

Eleven som kritisk undersøger

Skrevet sammen med Rasmus Fink Lorentzen, VIA. I Bundsgaard, J. & Hansen, T.I. (red.): It-didaktik i teori og praksis. Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Frederikshavn: Dafolo

Læs anmeldelse af bogen

Eleven som målrettet og kreativ producent

Skrevet sammen med Rasmus Fink Lorentzen, VIA. I Bundsgaard, J. & Hansen, T.I. (red.): It-didaktik i teori og praksis. Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Frederikshavn: Dafolo, 2016

 

Læs anmeldelse af bogen

Interaktive assistenter i praksis

Skrevet sammen med professor MSO, ph.d. Jeppe Bundsgaard, AU. I: Læremiddeldidaktik nr. 7. Odense: Læremiddel.dk, 2015.  

Subvision - kompetenceudvikling i praksisfællesskaber.

Skrevet sammen med stud.pæd., lærer Tatjana Novovic og professor MSO, ph.d. Jeppe Bundsgaard. I: Bro, B., Boelt, V. og Jørgensen, M. (red.). Vejledning - teori og praksis.  Kvan 2014. 

 

Simon siger til Læsepædagogen: Se en so, siger Søren. Fuck dig, siger Mette. Og så gik de ned til en sø og spiste en is
Om multimodal læsning og skrivning på mellemtrinnet og i udskolingen. Literacy er det nye sort. I: Læsepædagogen nr. 5, oktober 2014
 

 

Situationsdidaktik - fra teori til praksis. Et casestudie med en intervention

Med et interventions-casestudie redegør denne artikel for to udfordringer, en lærer står over for, når kompleks teori om god undervisning skal omsættes til praksis.


I: Rørbech, H. (red.) (2013): Didaktiske destinationer. Cursiv nr. 12. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet


Artiklen kan hentes fra Cursivs hjemmeside

Skrivning, situationsdidaktik og storyline

Artiklen præsenterer "situationsdidaktik" som almendidaktisk begreb, men her med fokus på faglig skrivning. Det eksemplificeres med to storylineforløb til overbygningen, "Besat" til historie og "Europia" til samfundsfag, som kan downloades her.

 
I: Madsbjerg, Sigrid, og Friis, Kirsten (red.) (2013): Skrivelyst i fagene.  Dansk Psykologisk Forlag

 

Teksten er en åben dør
Med Steen Steen Blichers novelle "Hosekræmmeren" som eksemplarisk tekst præsenterer artiklen litterære tilgange som vej ind i "svær" litteratur.


I: Østergren-Olsen,Dorte og Herholdt,Lene (red.) (2012): Litteraturlyst og læring. Dansk Psykologisk Forlag

Skrivelyst og dukkeleg

Om syntaks, semantik, stilistik og retorik som indfaldsvinkler til skrivelyst. Og så leges der med dukker.


I: Madsbjerg, Sigrid, og Friis, Kirsten (red.) (2011): Skrivelyst og læring. Dansk Psykologisk Forlag 

Interaktionsbaseret samtaleanalyse af undervisning

- en model til beskrivelse, analyse, vurdering, kategorisering og sammenligning af undervisningskontekster".

Analysemodellen kan downloades her.


I: Synsvinkler - tidsskrift for nordisk litteratur og sprog nr. 43, 2011. Tema: Diskurs. Red. Svendsen, Jesper Tinggaard; Wederkop, Maj og Sørensen, Jakob Kroggaard.

 

Du skal aldrig gi' en fuck for nogen so

Om rap i danskundervisningen.

I: Madsbjerg, Sigrid, og Lund, Henriette Romme (red.) (2010): Læselyst og læring. Dansk Psykologisk Forlag

 

En metafor er stadig en metafor, selvom den bliver leveret med et beat

Om rap i danskundervisningen. Om genreskredet mellem fiktion og virkelighed i raptekster, og om brug af rap på lige fod med traditionel lyrik.

I: Crossover - når genrer skrider. Dansklærerforeningen, Fællesskrift 2007

 


Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 27-04-2022
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/artikler/index.php
SmartSite Publisher